โปรดีแทค เน็ตไม่อั้น +โทรฟรีดีแทค (DTAC Net Free Call)

วิธีสมัครโปรเน็ตดีแทค + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
รวมโปรเน็ตดีแทค พร้อมโทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม.

โปรเน็ตดึแทค พร้อมโปรโทรฟรีดีแทค

โปรเน็ตดึแทค พร้อมโปรโทรฟรีดีแทค

โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทคเน็ตดีแทคไม่ลดสปีด รายวัน 29 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 512Kbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 1 วัน
ราคา 29 บาท (รวมภาษี = 31.03 บ.)
กดสมัคร *104*66*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทคไม่ลดสปีด รายวัน 32 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 1Mbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 1 วัน
ราคา 32 บาท (รวมภาษี = 34.24 บ.)
กดสมัคร *104*67*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทคไม่ลดสปีด รายวัน 39 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 4Mbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 1 วัน
ราคา 39 บาท (รวมภาษี = 41.73 บ.)
กดสมัคร *104*68*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทคไม่ลดสปีด รายวัน 59 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 10Mbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 1 วัน
ราคา 59 บาท (รวมภาษี = 63.13 บ.)
กดสมัคร *104*69*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทคไม่ลดสปีด รายสัปดาห์ 79 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 256Kbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 7 วัน
ราคา 79 บาท (รวมภาษี = 84.53 บ.)
กดสมัคร *104*75*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทค Non-Stop เล่นต่อเนื่อง 5 วัน 99 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ต ความเร็ว 100Mbps ได้ 500MB
(เล่นครบปริมาณใช้เน็ตต่อที่ความเร็ว 128kbps)
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 5 วัน
ราคา 99 บาท (รวมภาษี = 105.93 บ.)
กดสมัคร *104*912*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทคไม่ลดสปีด รายสัปดาห์ 100 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 512Kbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 7 วัน
ราคา 100 บาท (รวมภาษี = 107 บ.)
กดสมัคร *104*76*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทคไม่ลดสปีด รายสัปดาห์ 129 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 1Mbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 7 วัน
ราคา 129 บาท (รวมภาษี = 128.03 บ.)
กดสมัคร *104*77*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค โปรเน็ตดีแทค 7 วัน 229 บาท เน็ตไม่อั้น 4Mbps + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 4Mbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 7 วัน
ราคา 229 บาท (รวมภาษี = 245.03 บ.)
กดสมัคร *104*78*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค โปรเน็ตดีแทค 7 วัน 350 บาท เน็ตไม่อั้น 10Mbps + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 10Mbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 7 วัน
ราคา 350 บาท (รวมภาษี = 374.50 บ.)
กดสมัคร *104*79*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค โปรเน็ตดีแทค 30 วัน 249 บาท เน็ตไม่อั้น 256Kbps + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 256kbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 30 วัน
ราคา 249 บาท (รวมภาษี = 266.43 บ.)
กดสมัคร *104*95*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค โปรเน็ตดีแทค 30 วัน 369 บาท เน็ตไม่อั้น 512Kbps + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 512kbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 30 วัน
ราคา 369 บาท (รวมภาษี = 394.83 บ.)
กดสมัคร *104*96*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทค Non-Stop เล่นต่อเนื่อง 30 วัน 399 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ต ความเร็ว 100Mbps ได้ 3.5GB
(เล่นครบปริมาณใช้เน็ตต่อที่ความเร็ว 128kbps)
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 30 วัน
ราคา 399 บาท (รวมภาษี = 426.93 บ.)
กดสมัคร *104*914*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทค Non-Stop เล่นต่อเนื่อง 30 วัน 499 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ต ความเร็ว 100Mbps ได้ 5GB
(เล่นครบปริมาณใช้เน็ตต่อที่ความเร็ว 384kbps)
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 30 วัน
ราคา 499 บาท (รวมภาษี = 533.93 บ.)
กดสมัคร *104*915*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค โปรเน็ตดีแทค 30 วัน 500 บาท เน็ตไม่อั้น 1Mbps + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 1Mbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 30 วัน
ราคา 500 บาท (รวมภาษี = 535 บ.)
กดสมัคร *104*97*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค โปรเน็ตดีแทค 30 วัน 650 บาท เน็ตไม่อั้น 4Mbps + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 4Mbps
โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 30 วัน
ราคา 650 บาท (รวมภาษี = 695.5 บ.)
กดสมัคร *104*98*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทค Non-Stop เล่นต่อเนื่อง 30 วัน 799 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ต ความเร็ว 100Mbps ได้ 10GB
(เล่นครบปริมาณใช้เน็ตต่อที่ความเร็ว 384kbps)
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 30 วัน
ราคา 799 บาท (รวมภาษี = 854.93 บ.)
กดสมัคร *104*916*7574010# โทรออก


โปรดีแทคเน็ตพร้อมโทรฟรีดีแทค เน็ตดีแทค Non-Stop เล่นต่อเนื่อง 30 วัน 1099 บาท + โทรฟรีดีแทคไม่อั้น
ใช้งานเน็ต ความเร็ว 100Mbps ได้ 20GB
(เล่นครบปริมาณใช้เน็ตต่อที่ความเร็ว 384kbps)
โทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชม. (ครั้งละ 60 นาที)
ระยะเวลานาน 30 วัน
ราคา 1099 บาท (รวมภาษี = 1175.93 บ.)
กดสมัคร *104*917*7574010# โทรออก


เพิ่มเติม : แพ็กเกจเน็ตฟรีโทรเบอร์ดีแทค
-โทรฟรีเบอร์ดีแทคได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง โทรเกินหรือโทรเบอร์อื่นๆ คิดนาทีละ 99 สต. (ไม่รวม VAT)
-แพ็กเกจราย 7วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 52 รอบ,แพ็กเกจดีแทครายเดือน 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 12 รอบ
-เช็คยอดการใช้งาน Net Free Call (Non-Stop) โทร *101*1# โทรออก
-แพ็กเกจ 99,399 บาท ใช้งานเน็ต 4G|3G สูงสุด 100Mbps หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 128Kbps
-แพ็กเกจ 499,799 และ 1099 ใช้งานเน็ต 4G|3G สูงสุด 100Mbps หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องที่ความเร็ว 384Kbps

Tag: เน็ตดีแทค 99 บาท,เน็ตดีแทค 120 บาท,เน็ตดีแทค 399 บาท,เน็ตดีแทค 499 บาท,เน็ตโทรฟรีดีแทค,ดีแทคโทรฟรี,โทรฟรีดีแทค,โปรโทรฟรีดีแทค,dtac เน็ตไม่อั้นพร้อมโทรฟรี,โปรเน็ตดีแทคไม่อั้นพร้อมโทรฟรี,โปร dtac โทรฟรี,โปรดีแทคโทรฟรี

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *