โปรเน็ต True

โปรเน็ตทรู 1 วัน

โปรเน็ตทรูรายวัน

โปรเน็ตทรู ซุปเปอร์มันส์ Non-Stop รายวัน

โปรเน็ตทรู รายวัน 22 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 500MB ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 22 บาท/ 1 วัน (+VAT= 23.54 บ.)
กด *900*8319*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายวัน 25 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 500MB ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 25 บาท/ 1 วัน (+VAT= 26.75 บ.)
กด *900*8322*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายวัน 28 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 750MB ความเร็วสูงสุด 2 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 28 บาท/ 1 วัน (+VAT= 29.96 บ.)
กด *900*8335*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายวัน 32 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 1GB ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 32 บาท/ 1 วัน (+VAT= 34.24 บ.)
กด *900*8325*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายวัน 45 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 1.5GB ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 45 บาท/ 1 วัน (+VAT= 48.15 บ.)
กด *900*8328*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายวัน 55 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 2GB ความเร็วสูงสุด 10 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 55 บาท/ 1 วัน (+VAT= 58.85 บ.)
กด *900*8331*17333202#

 


– หมายเหตุ แพ็กเน็ตซุปเปอร์มัน Non-Stop :
– แพ็กเกจเสริมเน็ตทรูรายวัน ซุปเปอร์มัน Non-Stop เมื่อใช้งานดาต้า 4G/3G จนครบปริมาณที่กำหนดแล้ว ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps (FUP) จากนั้นใช้งานต่อเนื่องจนกว่าจะครบระยะเวลาการใช้งาน
– ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร


โปรเน็ตทรู 7 วัน

สมัครโปรเน็ตทรู รายสัปดาห์

โปรเน็ตทรู ซุปเปอร์มันส์ Non-Stop รายสัปดาห์

โปรเน็ตทรู รายสัปดาห์ 89 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้  2.5GB ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 89 บาท/ 7 วัน (+VAT= 95.23 บ.)
กด *900*8320*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายสัปดาห์ 120 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 2.5GB ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 120 บาท/ 7 วัน (+VAT= 128.4 บ.)
กด *900*8323*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายสัปดาห์ 150 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 4.5GB ความเร็วสูงสุด 2 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 150 บาท/ 7 วัน (+VAT= 160.5 บ.)
กด *900*8337*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายสัปดาห์ 220 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 7GB ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 220 บาท/ 7 วัน (+VAT= 235.4 บ.)
กด *900*8326*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายสัปดาห์ 270 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 9GB ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 270 บาท/ 7 วัน (+VAT= 288.9 บ.)
กด *900*8329*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายสัปดาห์ 330 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 14GB ความเร็วสูงสุด 10 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 330 บาท/ 7 วัน (+VAT= 353.1 บ.)
กด *900*8332*17333202#

 


– หมายเหตุ แพ็กเน็ตซุปเปอร์มัน Non-Stop :
– แพ็กเกจเสริมเน็ตทรูราย 7 วัน ซุปเปอร์มัน Non-Stop เมื่อใช้งานดาต้า 4G/3G จนครบปริมาณที่กำหนดแล้ว ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps (FUP) จากนั้นใช้งานต่อเนื่องจนกว่าจะครบระยะเวลาการใช้งาน


โปรเน็ตทรู 30 วัน

สมัครโปรเน็ตทรูรายเดือน

โปรเน็ตทรู รายเดือน Super มันส์ Non-Stop เล่นเน็ตตามปริมาณ เติมเงินรายเดือน ( 30 วัน)

โปรเน็ตทรู รายเดือน 300 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 7.5GB ความเร็วสูงสุด 512 Kbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 300 บาท/ 30 วัน (+VAT= 321 บ.)
กด *900*8321*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายเดือน 350 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 7.5GB ความเร็วสูงสุด 1 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 350 บาท/ 30 วัน (+VAT= 374.50 บ.)
กด *900*8324*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายเดือน 450 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 12.5GB ความเร็วสูงสุด 2 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 450 บาท/ 30 วัน (+VAT= 481.5 บ.)
กด *900*8338*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายเดือน 650 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 20GB ความเร็วสูงสุด 4 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 650 บาท/ 30 วัน (+VAT= 695.5 บ.)
กด *900*8327*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายเดือน 850 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 25GB ความเร็วสูงสุด 6 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 850 บาท/ 30 วัน (+VAT= 909.5 บ.)
กด *900*8330*17333202#

 


โปรเน็ตทรู รายเดือน 1100 บาท

รับสิทธิ์ใช้เน็ต 4G/3G ได้ 33GB ความเร็วสูงสุด 10 Mbps
(ใช้ครบปริมาณความเร็วลดลงเหลือ 128Kbps)
ค่าบริการ 1,100 บาท/ 30 วัน (+VAT= 1177 บ.)
กด *900*8333*17333202#

 


– หมายเหตุ แพ็กเน็ตซุปเปอร์มัน Non-Stop โปรเน็ตทรูมูฟ เอช รายเดือน
– แพ็กเกจเสริมเน็ตทรูรายเดือน ซุปเปอร์มัน Non-Stop เมื่อใช้งานดาต้า 4G/3G จนครบปริมาณที่กำหนดแล้ว ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps (FUP)จากนั้นใช้งานต่อเนื่องจนกว่าจะครบระยะเวลาการใช้งาน